مثلن می‌توانستم بگویم، هیچ مقدار پولی در دنیا نمی‌تواند آن دختر شش ساله را به زندگی بازگرداند، هرچند،کمپانی ما غرامتی به خانواده‌اش می‌پردازد.
می‌توانستم این کلمات را به انگلیسی، هندی، و عربی –اما نه اردو— بگویم.
ملیت من هندی است، اما خیلی از راننده‌ی پاکستانی متنفر نیستم.
عمومن، من پاکستانی‌ها را دوست ندارم، اما می‌توانم با آن‌ها کار کنم، چون من یک حرفه‌ای هستم. و با این وجود، هنوز اردو یاد نگرفته‌ام.
چرا نه؟
شاید فکر کنید اگر اردو یاد گرفته بودم جایی به دردم می‌خورد....
نویسنده: ماتیو ام. کوبک