« دوستان و همکاران، به نظر من بیدار کردنش جنایت است.»
- یعنی جناب والنتین پترویچ، منظورتون اینه که بگذاریم همینطوری بمیره؟
- ماریا فدرونا، من منظورم دقیقا همون بود که گفتم.
- اما والنتین پترویچ، تنها معنای حرف شما اینه که بکشیمش. شما از ما میخوهید که این آدم رو بکشیم. ما پزشکیم والنتین پترویچ !
- ماریا فدرونای عزیز، شما نباید یک نکته را از یاد ببرید و آن اینست که این یارو، آدم نیست. نخیر آدم نیست، بیشتر نوعی داروست یا درست بگم نوعی ابزاره. بله، نوعی ابزار جراحی مغز و اعصاب.
- چرا آدم نیست؟ چون فقط برگ هویت ندارد؟
- نه فقط به این دلیل... گوش کنید... ببخشید ممکنه یه سیگار به من بدید؟
« آیا دارند راجع به من حرف می‌زنند؟... مدتیه که به هوش اومدم و دارم به این حرف‌های عجیب گوش میدم....
نویسنده: نیکلای بلوخین