برِد (BREAD): واژه ای از انگلیسی کهن، ازگویش قدیمی مردم فریزلند (فرهنگ انگلیسی کهن) که ابتدا به معنای لقمه، تکه، یا خرده نان بوده است. ( فرهنگ آنگلوساکسون، تلخیص کلارک هال، 1966).
رول (ROLL): یک قرص نان کوچک که قبل از پخت حسابی با وردنه صافش می کنند و بعد آن را لول 
می کنند. ( فرهنگ انگلیسی کهن ) 
رول: این نامیست که امروزه به آن داده ایم، یعنی یک قرص نان کوچک، حالا هر چقدر که می خواهد سفت باشد یا هر شکلی که می خواهد داشته باشد ـ این نام درعصر توزیع انبوه، عصر پیدایش شرکتهای غذایی چند ملیتی، دوره ای که نامهای محلی خاص حذف شده اند، یا تبدیل به محصـولی مختـص به یک منطقه گشته‌اند و اینک تنها خرده فروشی می شوند، در هر کجا که به کار رود تنها یک برچسب کلی روی قفسه های سوپر مارکت‌ها ست. این نان‌ها همان گردیهای نرمی هستند که حالا من و جینی داریم آن‌ها را برای مراسم تدفین پدر کره مال می کنیم....
نویسنده: الیزابت باینز