در نزدیکی شهر کوچک و کوهستانی اف. در یک صبح ماه ژوئن سال 1412 میلادی جسد مردی پیدا شد که ظاهراً شب گذشته جیب‌هایش را خالی کرده و او را به قتل رسانده بودند. از آنجا که مقتول، چیزی همراهش نبود تا با آن هویتش شناسایی شود، او را به شهر انتقال دادند و در مرده‌شوی خانه گورستان، در مقابل انظار عمومی به نمایش گذاشتند. عده‌ای از مردم که جسد را دیدند، با قاطعیت گفتند که این مرد را شب گذشته، قبل از به قتل رسیدن دیده بودند. می‌گفتند او را در مهمانخانه دیده‌اند و شنیده بودند که مقتول به آن‌‌ها گفته تاجر است و برای مسائل کاری‌اش در سفر است. مرد مهمانخانه‌دار که قاضی احضارش کرده بود، ضمن تأیید این مطلب گفت: «مرد بیگانه، یعنی مقتول، بعد از صرف غذای مفصل، دیرهنگام مهمانخانه را ترک کرده و قبل از رفتن از ادامه سفرش صحبت کرده بود....
نویسنده: هاینتس ریسه