حین فیلم، زمانی‌که پوست و استخوان‌‌های زندانی به قتل رسیده، مثل لاشه‌ی حیوانات، روی یک سرسره‌ی چوبی در گودالی تلوتلو می‌خورد، مسئول هجده ساله‌ی صندوق فکر کرد: تبلیغات وحشتناک! می‌خواهند ما را فریب دهند. می‌خواهند کار ما را تمام کنند. می‌خواهند احساس گناه در ما برانگیزند. این را کسانی تولید می‌کنند که خود را مسئول جبران و تلافی می‌دانند. خارجی‌‌ها فیلم را درست کردند. همین است دیگر. احتمالاً یهودی بوده‌اند. دیگران هم بهتر است که دماغ خود را بالا بکشند. همین فرانسوی‌‌ها با الجزایری‌‌ها چه می‌کنند؟ آمریکایی‌‌ها با سیاه‌پوستان چه؟ و آن‌زمان چه؟ روس‌‌ها چه بلاهایی بر سر زنان ما آوردند؟‌ و گانگستر‌های نیروی هوایی انگلیسی ...
نویسنده: یوزف ردینگ