این داستان در دنیای «استار داست» یا «گرد ستاره» اتفاق می‌افتد که توسط نیل گیمن و چارلز وس خلق شده‌است. داستان به «حصار» مربوط می‌شود، روستایی در انگلستان که در آن‌جا دیواری حقیقی وجود دارد که دنیای ما را از «سرزمین پریان» جدا می‌کند. اگر بتوانید روستاییان تنومند و خشن و چماق‌هاشان را -که از دروازه‌ی ورودی محافظت می‌کنند- دور بزنید، می‌توانید وارد آن‌ شوید. البته به مراتب به صلاحتان است این‌کار را انجام ندهید!
مردم دهکده‌ی «حصار» به خاطر روحیه‌ی مستقل و مغرورشان، در منطقه معروف هستند. در مرام آنان نیست که حتا مقابل مردان بلندمرتبه سر خم کنند. یک لقب اشرافی هیچ تأثیری بر آنان ندارد و از هر چیزی که ذره‌ای غرور و تکبر در آن وجود دارد، بیزار هستند....
نویسنده: سوزانا کلارک