اگر قرار بود استاد کهنه کار سابق، دکتر سام بیلی، همبازی قدیم تنیس و هم محله‌ای دیک فلتون در اویسترکوو، داستان این مهمانی را تعریف بکند، حتماً با یکی از آن چرندیات لیبرال چپی‌اش که عادت داشت بی بروبرگرد تحویل دوستان و همسایه‌هایش در خلیج هرون  بدهد، شروع می‌کرد. همین حالا هم صدایش را می‌شنویم که می‌گوید: "رفقا! می‌دونین به چی فکر می‌کنم؟ به این که اگه فکر می‌کنین قرن بیستم، با دو تا فاجعه جنگ جهانی، جنگ کره و ویتنام، قربانی‌‌های چند میلیونی نسل کشی‌های از قبل دسته بندی شده، تصفیه‌ها و مریضی‌های همه گیر، بعدش تهدید‌های هسته ای سی ساله جنگ سرد برای راه انداختن آخر الزمان هسته ای و خیلی چیزای قشنگی که الان یادم نیست، نمایش ترسناک نفرین شده‌ای بود، حسابی کور خوندین رفقا، چون قرن بیست و یکم گندترهم می‌شه: حمله‌های اتمی‌جهادگرا به بلاد به قول خودشون کفر، جنگ سرمنابع نفت و آب به خاطر پیشرفت‌های چین و هند و تموم شدن ...
نویسنده: جان بارت