داستان کوتاه

ادبیات داستانی ایران و جهان

خال و ناخن

آرشيو نظرات (0)
دسته : آلکس لاگوما
نویسنده : امیر احمدی
امیر احمدی

امیری با علاقه‌ی وافر به ادبیات و به‌ویژه ادبیات داستانی و بیش از همه داستان کوتاه.

می‌زدند یا غرولند می‌کردند. و گاه به خاطر آن‌که صدایشان به گوش همه برسد وحشیانه سر یکدیگر نعره می‌زدند و اغلب هم کارشان به دعوا می‌کشید. این‌جا و آن‌جا، چندتایی با ورق‌های قاچاق یا دست‌ساز قمار می‌کردند و به جای پول از خرده کاغذ یا خرده نان و زغال استفاده می‌کردند. هرازچند‌گاهی ، وقتی نگهبانی در گشت و سرکشی به بندها به در سلول نزدیک می‌شد و از پس دریچه میله شده آهنی سرهمه فریاد می‌کشید. سلول آرام می‌گرفت.
من با بازو عرق از صورت گرفتم و گفتم «تو داشتی از جایی داغ‌تر از این‌جا حرف می‌زدی.»
احمد تُرکه جواب داد «آره. راست می‌گم به‌خدا.»
پرسیدم «کجا می‌تونه از این خراب‌شده داغ‌تر باشه؟ رو اجاق یا پریموس؟»
«احمد ترکه جواب داد «نه، مرد. اردوگاه ایتالیایی اسرای جنگ در وادی‌الحسنی ...
نویسنده: آلکس لاگوما

۰۹:۴۹:۵۹

آلکس لاگوما

آرشيو نظرات (0)
دسته : آلکس لاگوما
نویسنده : امیر احمدی
امیر احمدی

امیری با علاقه‌ی وافر به ادبیات و به‌ویژه ادبیات داستانی و بیش از همه داستان کوتاه.

آلکس لاگوما، فرزند یکی از چهره‌های سرشناس نهضت آزادی‌بخش غیر سفید، در سال 1925 در آفریقای جنوبی زاده شد. در جوانی به حزب کمونیست پیوست و تا سال 1950 عضو کمیتی‌ حزب در ناحیی‌ «کیپ‌تاون» بود. در سال 1956 به تشکیل گروه نمایندگان آفریقای جنوبی، که «فرمان آزادی» را منتشر کردند، کمک کرد و در میان 156 نفری بود که همان سال در «Treason Trails» متهم شدند.
در سال 1960 نوشتن برای نشریی‌ پیشرو «عصر جدید» را آغاز کرد و دو سال بعد در خانه‌اش تحت بازداشت قرار گرفت پیش از آن‌که دوره محکومیت پنج ساله‌اش تمام شود. باز هم به محاکمه کشیده شد و با همسرش به زندان رفت....

۰۹:۴۶:۲۳